Ježíš (JKI-I)

Proroci Ísá a Jahjá (Ježíš a Jan Křtitel – vlevo a vpravo dole; turecký malíř pozdně osmanského období)

Ježíš (arab. Ísá nebo sajjiduná Ísá – náš Pán Ježíš) Prorok předcházející Muhammada, zmiňovaný v koránu v 15 súrách a 93 verších (ája), označovaný za mesiáše (masíh), proroka (nabí), posla (rasúl), syna Marie (ibn Marjam), za patřícího k těm, kdož jsou v blízkosti Boha (min al-mukarribín), uctívaného v obou světech (wadžíh), požehnaného (mubárak), pravdivé slovo (kaul al-hakk), služebníka Boha (abd Alláh). J. božství je odmítáno jako kř. falzifikace. Muslimové věří, že J. oznámil příchod Muhammada pod jménem Ahmad (arab. nejuctívanější, požívající největší chvály; korán 61: 6). J. bude přítomen poslednímu soudu jako svědek. Poté, co sestoupí z nebe, zabije Antikrista a všechny nevěřící. Následně ustaví společenství jediného Boha, lidstvo jako universální muslimskou komunitu. Po čtyřiceti letech zemře a bude pochován po Muhammadově boku v Medíně. Muslimové odmítají, že byl Ježíš ukřižován. Postava J. se objevuje v lidovém islámu, resp. heterogenních islám. sektách (ahmadíja, alawité).

Viz též: Ježíš (JKI-J), Ježíš (JKI-K)

Zdeněk Müller