Boris (JKI-K)

Boris (?-907) První bulharský kř. panovník (852-890). 864 přijal za účasti císaře Michaela III. a v době působení patriarchy Fótia křesťanství. 870 se bulharská církev stala se souhlasem círk. koncilu autokefální a zůstala součástí byzantské ekumeny. Následně B. využil k budování své říše a bulharské nár. církve žáky Metodějovy vyhnané z Velké Moravy (Cyril a Metoděj), kteří začali apoštolskou činnost zejm. v Makedonii. Symbolem kulturního rozvoje Bulharska se stala klášterní centra v Ochridu (Kliment Ochridský, Naum) a v Preslavi (Konstantin Preslavský, Jan Exarcha). 890 se B. dobrovolně vzdal trůnu a odešel do kláštera. V Bulharsku je uctíván jako nár. světec.

Pavel Boček