Fotios (JKI-K)

Fotios (820-891; lat. Photius) Byzantský teolog, cařihradský patriarcha, který svou polit. a náb. činností položil základy tzv. vých. schizmatu. Měl pověst nejučenějšího Byzantince, přednášel na cařihradské univerzitě a snažil se oživit zájem o antické myslitele. Za jeho působení v čele cařihradského patriarchátu (858-867 a 878-886) došlo mj. k posílení byzantské misijní politiky (864 christianizace Bulharů, 861 pokus o christianizaci Rusů, 861 mise Cyrila a Metoděje k Chazarům a 863 na Velkou Moravu). Usiloval omezit císařský despotismus, proto byl dvakrát sesazen. Ovlivnil vztahy mezi kř. Východem a Západem střety s papežem Mikulášem I. (862 došlo k jejich vzájemné exkomunikaci), sporem o círk. příslušnost Bulharska a popsáním rozdílů mezi záp. a vých. částí kř. církve na círk. sněmu (879-880). Odmítal papežské nároky na primát v celé církvi i v záp. křesťanství. Je autorem řec. slovníku a sbírky výpisků ze starších, dnes již ztracených děl kř. i pohanských spisovatelů (Bibliothéké), které četl na své cestě do Asýrie a Persie.

Helena Pavlincová
Pavel Boček