Bratrská jednota baptistů (JKI-K)

Bratrská jednota baptistů (BJB) Kř. církev reformačního typu. Na území ČR působí od 1919, do 1949 pod názvem Bratrská jednota Chelčického. Hlásí se k tradici anabaptistů, k zásadám jednoty bratrské a k učení Petra Chelčického. Baptisté kladou zvláštní důraz na bibli, zejm. Nový zákon, a na ideu tzv. všeobecného kněžství. Ze svátostí uznávají pouze křest (řec. baptisma) a večeři Páně (přijímání). Křest (ponořením) považují za výraz osobní víry, odmítají proto tento akt provádět u nemluvňat.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Bratrská jednota baptistů v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)