baptisté (JKI-K)

baptisté (z řec. baptizein – křtít) Protest. církve zdůrazňující vedle křtu dospělých na základě osobního vyznání víry závažnost bible pro kř. praxi. B. navázali na učení novokřtěnců, umírněné mennonity a hnutí angl. independentů (puritáni), reprezentované především Johnem Smithem (asi 1554-1612), který 1609 založil první baptistický sbor v Amsterodamu. Během 17. stol. se b. prosadili zvláště v Anglii (Thomas Helwys) a v angl. koloniích Sev. Ameriky (Roger Williams). Do konce 19. stol. pronikli do většiny zemí světa (Bratrská jednota baptistů).

Dalibor Papoušek
Noemi Rejchrtová