Bratrské vyznání (JKI-K)

Bratrské vyznání (Confessio Fratrum Bohemicorum) Reformační vyznání víry, které 1535 bylo pod vlivem událostí kolem říšského sněmu v Augsburku vypracováno a předáno k potvrzení Ferdinandu I. Sepsali je Jan Roh a Jan Augusta, senioři jednoty bratrské, a schválili je M. Luther a F. Melanchthon. Obsahuje 20 článků, na formulaci některých z nich je patrný vliv Augsburského vyznání víry. Dnes se používá verze z 1662, upravená posledním biskupem jednoty bratrské J. A. Komenským. Hlásí se k ní Českobratrská církev evangelická, Jednota bratrská a Církev bratrská.

Helena Pavlincová