Církev bratrská (JKI-K)

Církev bratrská Kř. církev reformačního typu působící na území ČR. Byla ustavena 1880 pod názvem Svobodná církev reformovaná, na její vznik a činnost měli silný vliv stoupenci amer. kongregacionalismu a misijní společnosti, kteří u nás působili. Od 1958 se nazývá C.b.; má presbyterně-kongregační zřízení, ve věrouce se opírá o Písmo, starokř. vyznání víry a Bratrské vyznání. Uznává dvě svátosti: křest a večeři Páně. V církvi převládá křest dospělých, je však umožněn i křest dětí. Večeře Páně v duchu reformační tradice, tj. pod obojí způsobou, se podává jednou v měsíci. Hl. poslání vidí církev v kázání a výkladu božího slova, velká pozornost se věnuje duch. péči o výchovu dětí, mládeže a mladých rodin.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Církev bratrská v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)