Moonova sekta (JKI-K)

(přesměrováno z Církev sjednocení (JKI-K))

Moonova sekta (též Církev sjednocení nebo Sjednocená rodina; oficiální název je Sdružení Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanstva) Náb. pospolitost (sekta) soustředěná kolem osoby a nauky Korejce Sun Myung Moona (vl. jm. Yong Myung Moon), který ji zal. 1954 jako Církev sjednocení. Moonovo učení vyložil v knize Divine Principle (Boží zákony; interpretace Starého a Nového zákona na základě sdělení, jehož se Moonovi dostalo) jeho stoupenec J. H. Wen. Sekta se prezentuje jako celosvětové hnutí (vlastní údaje mluví o 3 milionech členů, reálné odhady jsou mnohem střízlivější), které se připravuje na příchod nového mesiáše (Třetího Adama, Pána druhého adventu; parúsie), na spásu věřících a světa. Za mesiáše bývá považován sám Moon. Nauka přejímá prvky z křesťanství, které však svérázně interpretuje; chápe např. Ježíše jako mravní vzor člověka, ne ale jako Syna Božího. Základem nauky je rozlišení tří principů – stvoření, pádu a obnovy. Ve skutečnosti převládají bipolární napětí; zákl. bipolaritu tvoří sungsang (vnitřní, neviditelný aspekt stvořeného světa) a hjungsang (vnější, viditelný aspekt téhož). Kromě toho obsahuje smíšené rysy různých jiných náboženství. Z pozic kř. církví, ale i ze strany jiných institucí (např. Evrop. parlamentu) je hodnocena jako sekta výrazně destruktivní. Přispívá k tomu její autoritářské vedení, konspirace při působení a využívání prostředků manipulace s lidmi. V ČR působí od 1969.

Břetislav Horyna