Chanuka (JKI-J)

Chanuka (hebr. zasvěcení) Osmidenní svátek, který začíná podle žid. kalendáře 25. kislevu (prosinec). Původně se jednalo spíše o oslavu vítězství Židů vedených Makabejskými proti vojsku tehdejšího vládce Palestiny Antiocha IV. Epifana. Toto vítězství umožnilo znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu a vedlo k obnovení samostatnosti žid. státu. Postupem doby převládla v oslavách legenda o nálezu jediného džbánku rituálně čistého oleje, který, ačkoliv byl určen pouze na jeden den, vystačil na celých osm dní, nutných pro výrobu nového oleje do chrámového svícnu. Příběh se zachoval v talmudickém traktátu Šabat 21b. Tato legenda je i základem charakteristického zvyku svátku, jímž je postupné zapalování osmiramenného svícnu zvaného hebr. menorat chanuka nebo chanukija.

Viz též: svátky ročního cyklu

Bedřich Nosek