chanukija (JKI-J)

chanukija Zvláštní svícen s devíti dříky nebo miskami na olej, jehož osm světel je postupně zapalováno o svátku Chanuka. Deváté světlo se nazývá šamaš (hebr. sluha) a používá se k zapalování zbývajících osmi posvátných světel a též k osvětlení místnosti, v níž by náhle zhaslo světlo. Podle náb. předpisů nesmí totiž ostatní světla ch., která jsou posvátná, sloužit k profánním účelům. Osm ramen symbolizuje osm dní, během nichž vydržel jediný džbánek posvátného oleje v chrámové menoře. Ch. musí být umístěna viditelně u vchodu do domu nebo alespoň u okna, s výjimkou dob ohrožení. Povinnost zapalovat ch. se vztahuje i na ženy.

Bedřich Nosek