Dies irae (JKI-K)

Dies irae (lat. Den hněvu) Liturg. zpěv (sekvence) při zádušní mši (rekviem). Název odvozen z prvních slov textu. Zpěv neměl liturg. povahu a byl až později (počínaje 14. stol.; do řím. misálu přijat 1570 papežem Piem V.) vložen do mše za zemřelé. Dílo neznámého autora (snad františkána) ze 13. stol. má vysokou estetickou hodnotu.

Pavel Spunar