misál (JKI-K)

misál (z lat. missa – mše) Nejdůležitější kniha liturgická v kat. církvi záp. ritu obsahující modlitby, zpěvy a dříve i čtení při mši svaté. M. v dnešní podobě nevznikl najednou, ale prošel dlouhým vývojem jako sbírka řady textů liturg. povahy, které byly pův. samostatnými knihami (sakramentář, antifonář, lekcionář a evangeliář). Ty se postupně spojily v jeden svazek (v 9. a 10. stol.) a vytvořily tzv. plný m. (plenarium; z lat. plenus – plný). Po liturg. reformě 1969 byl lekcionář opět oddělen.

Pavel Spunar