sekvence (JKI-K)

sekvence (lat. sequentia – to, co následuje) V římkat. liturgii hymnus zpívaný v určité dny při mši svaté mezi druhým čtením a veršem před evangeliem. Název se odvozuje ze sledu tónů, které se pův. zpívaly na poslední „a“ zpěvu aleluja. Později byl s tóny spojen sylabický text a slovo s. označovalo nadále text, který se formálně přibližoval hymnu (zpěv církevní). V středověku byly s. hojné, dnes je jich do misálu zařazeno jen pět: Victimae Paschali (na Velikonoce), Veni, Sancte Spiritus (na svatodušní svátky; letnice), Lauda, Sion, Salvatorem (na Boží tělo), Stabat Mater dolorosa (v den Sedmibolestné Panny Marie), Dies irae (v den Všech svatých a při smutečních mších; rekviem).

Pavel Spunar