Durajd, Ibn as-Simma (JKI-I)

Durajd, Ibn as-Simma (530-630) Představitel předislám. Arábie v době vystoupení proroka Muhammada, básník (arab. šá‘ir), mudrc (hakím) a věštec (káhin), který odmítal uznat Muhammada za pravého proroka a reformátora, symbol staroarab. pohanství (džáhilíja). Záp. arabistická věda ho oceňuje jako prototyp staroarab. básníka – rytíře, který svou bojovou epickou poezií zasazoval symbolické rány protivníkům svého kmene Banú Džušam, rýmovanými zaklínadly a ironií svých veršů odradil od bitvy nejeden kmen, jehož básník – kouzelník nedosahoval D. virtuozity. D. se ve vysokém věku jako šajch svého kmene několikrát zúčastnil tažení proti Muhammadově obci věřících v Medíně. Byl jedním ze zakladatelů protimuslim. kmenového svazu al-Hawázin a 630 jako slepý stoletý stařec padl u Hunajnu, v poslední bitvě před muslim. obsazením Mekky.

Miloš Mendel