Medína (JKI-I)

Medína (arab. al-Madína al-munawwara – osvícená) Zemědělská oáza sev. od Mekky v Hidžázu, pův. nazvaná Jasrib. Medínská rada šajchů nabídla 620 Muhammadovi a jeho lidem útočiště (hidžra, 622). I po obsazení Mekky a Muhammadově smrti zůstala M. polit. centrem rodícího se chalífátu. Umajjovci 661 přenesli sídlo do Damašku. M. se dostala na okraj dění, byla mj. přikázaným místem pobytu Hasana. Přestala hospodářsky prosperovat, neztratila však prestiž druhého nejsvětějšího místa islámu (pouti k Muhammadovu hrobu). V dějinách sdílela podobné osudy jako Mekka. Od pol. 18. stol. ji ovládlo reformační hnutí wahhábíja. Od 1926 je součástí Saúdské Arábie a díky ropnému průmyslu opět vzkvétá. M. má řadu raně islám. architektonických památek, také novou Islám. univerzitu (zal. 1960), konkurující al-Azharu.

Viz též: poutní místa (JKI-K)

Miloš Mendel