Hizbulláh (JKI-I)

Hizbulláh (arab. Strana boží) Organizace libanonských ší‘itů (ší‘a). Vznikla poč. 80. let 20. stol., integruje v sobě různé islám. skupiny odporu. Název vychází ze stejného pojmu v koránu (5: 56). Prorok Muhammad jej používal jako ekvivalent pojmu umma (obec věřících) a protipól pojmu strana satanova (korán 58: 19; nevěřící). H. se zformoval po intervenci izr. armády do již. Libanonu 1982 za účasti íránských revolučních gard (per. Pasdáráne enkeláb) a podpory Sýrie. Vybudoval operační základny v údolí Biká (vých. Libanon), na již. předměstích Bejrútu a v již. Libanonu, kde převážně žije ší‘itská komunita. Cílem H. je vytvořit z Libanonu islám. republiku podobnou režimu v Íránu (islámská revoluce). Duch. vůdcem H. je ájatolláh Muhammad Husajn Fadlulláh (nar. 1953). Podle něj může za násilí na Blízkém východě vznik Izraele a novodobé křižácké intriky Evropy a Ameriky. Fadlulláh odsuzuje únosy, braní rukojmí a vraždy jako amorální, ale chápe jejich motivaci. Sám sebe vidí jako duch. autoritu v ší‘itském smyslu (mardža‘e taklíd), jež vede okruh stoupenců (arab. mukallid, opositum k pojmu mudžtahíd), kteří nemusí patřit do ší‘itské komunity. Představiteli radikálního křídla H. jsou Husajn al-Músáwí, Abbás al-Músáwí (zabit při izrael. útoku 1992 v již. Libanonu) a Hasan Nasrulláh. H. podnikl četné útoky proti záp. a izrael. cílům a zavedl metodu sebevražedných útoků jako legitimní formu odboje (fundamentalismus islámský).

Attila Kovács