cařihradský patriarchát (JKI-K)

cařihradský patriarchát Jeden z pěti hist. patriarchátů se sídlem v Konstantinopoli; jeho představitelé se postupně stávají vedle řím. papežů nejvýzn. reprezentanty kř. světa ve středověku. Byl důležitým centrem vzdělanosti, kultury, umění a misijního působení – zejména v oblastech jihovýchodní (Bulharsko, Srbsko) a východní (Rusko) Evropy. Jeho postavení postupně oslabil vznik nár. autokefálních církví (872 Bulharsko, 1219 Srbsko, 1448 Rusko), definitivně pak dobytí Cařihradu Turky 29. 5. 1453. Dnes c.p. spravuje pravosl. Řeky většinou mimo území řec. státu; důležitá role mu patří v koordinaci vnějšího působení autokefálních pravosl. církví.

Pavel Boček