Gloria in excelsis Deo (JKI-K)

Gloria in excelsis Deo (lat. Sláva na výsostech Bohu) Začáteční slova hymnu nazývaného Větší doxologií nebo Andělským hymnem (L 2, 8-14). Původ a autorství nejsou známy. Ve 4. stol. byl hymnus částí ranních modliteb. Ve mši sv. je o nedělích (kromě adventu a postu; rok církevní) a o slavnostech zpíván po Kyrie eleison.

Pavel Spunar