Kyrie eleison (JKI-K)

Kyrie eleison (řec. Kyrie eleéson – Pane, smiluj se) Krátká prosebná modlitba užívaná v liturgii. V křesťanství se prosadila v Sýrii ve 4. stol., v 6. stol. byla už známa v již. Francii. V záp. církvi má charakter samostatné prosebné formule; při mši svaté se kněz po introitu střídavě se shromážděnými věřícími třikrát modlí K.e. Střídavou modlitbu může také zpívat schola nebo pěvecký sbor. Je součástí mše jako hudební kompozice (zpěv církevní).

Pavel Spunar