Hagada (texty) (JKI-J)

Pražská hagada (1526)

Hagada (texty) (hebr. vyprávění; též Hagada šel Pesach hebr. pesachové vyprávění) Soubor vybraných textů z bible, Mišny a midrašů, doplněný lidovými texty, požehnáními a písněmi. Tento soubor vznikal postupně od 6. do 10. stol. Podnět ke vzniku H. vyšel z Ex 13, 7-8, kde je stanovena povinnost hlavy rodiny vyprávět prvního večera svátku Pesach, nazývaného seder, o vysvobození Židů z egypt. otroctví (hebr. Jeci’at Micrajim). Rukopisy a pozdější tisky H. jsou bohatě iluminovány a zdobeny ilustracemi. Mezi význ. rukopisy patří např. Kaufmanova hagada ze 14. stol., uložená v Nár. maďarské knihovně v Budapešti. Z tisků je známá Pražská hagada, vydaná 1526 s bohatou renesanční výzdobou. V čes. překladu vyšla 1996 Nová pražská pesachová hagada.

Bedřich Nosek