JKI

Slovník Judaismus – Křesťanství – Islám (2003)
eds. Helena Pavlincová & Břetislav Horyna

JKI obalka 1.jpg
Logo SOU 2.jpg Logo Strategie V2 1.jpg

Slovník věnovaný dějinám, nejvýznamnějším představitelům, věrouce a projevům zbožnosti tří velkých monoteistických náboženství, který umožňoval také jejich elementární vzájemnou komparaci, poprvé vyšel v roce 1994 jako dílo 18 autorů pod vedením Heleny Pavlincové. Po deseti letech (2003) byl slovník vydán podruhé, ve verzi, která doznala značných rozsahových a obsahových změn – slovník byl podstatně rozšířen, doplněn o nová hesla a řada těch stávajících byla přepracována tak, aby vynikl srovnávací záměr slovníku. Na nové podobě slovníku, kterou prezentujeme také zde, se podílelo 14 autorů (včetně čtyř nových).

Rozšířené, doplněné a upravené vydání slovníku Judaismus – Křesťanství – Islám redakčně připravili Helena Pavlincová a Břetislav Horyna ve spolupráci s Milošem Mendelem a Daliborem Papouškem. Dalšími autory byli Pavel Boček, Lenka Karfíková, (†) Jiří Kejř, Attila Kovács, Zdeněk Müller, Bedřich Nosek, (†) Petr Pokorný, Noemi Rejchrtová, (†) Vladimír Sadek a Pavel Spunar.

Lektorovali: (†) prof. ThDr. Jan Heller, prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., a doc. ThDr. Odilo (Ivan) Štampach.

Internetové vydání připravili Zdeněk R. Nešpor, Helena Pavlincová a Olga Vodáková. K roku 2020 byla přitom doplněna data o náboženském vyznání z českých censů, sociální dokumenty římskokatolické církve, seznam papežů a roky úmrtí osob zmiňovaných ve slovníku. Naskenované obrázky pocházejí z původní knižní podoby slovníku, prosíme uživatele o omluvu jejich nižší technické kvality.

Knižní vydání: Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003. ISBN 80-7182-165-9. (1. vyd. Mladá fronta, Praha 1993, ISBN 80-204-0440-6).

Tematické okruhy:

Více o slovníku Judaismus – Křesťanství – Islám

Seznam zkratek

Výběrová literatura uvedená v knižním vydání slovníku