INRI (JKI-K)

INRI Začáteční písmena lat. nápisu „Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum“ – „Ježíš Nazaretský, král Židů“. Byl to text, který byl podle Janova evangelia (19, 19) v hebr., lat. a řec. verzi připevněn na Ježíšově kříži (snad tzv. titulus – označení viny), podle lit. strategie i teologie Janova evangelia paradoxní zveřejnění pravdy. V kř. ikonografii je součástí kříže zobrazovaného spolu s tělem ukřižovaného Krista (krucifix).

Pavel Pokorný