krucifix (JKI-K)

krucifix (z lat. crucifixus – ukřižovaný) Plastické zobrazení kříže s tělem ukřižovaného Ježíše Krista, symbol Ježíšovy vykupitelské smrti. Ježíš je nejčastěji zobrazen obnažený, pouze s bederní rouškou; nad hlavou ukřižovaného bývá nápis INRI. Zobrazení ukřižovaného Krista se objevuje až v 5. stol. V záp. křesťanství byl k. posléze hojně užíván v soukromém i veřejném kultu, zatímco na Východě převzalo jeho roli ukřižování ztvárněné jako ikona. Od 15. stol. se stal běžnou součástí oltáře římkat. kostelů. V protestantismu je rituálně užíván pouze luterskými církvemi.

Dalibor Papoušek