Izmael (JKI-J)

Izmael (hebr. Jišma’el – slyší Bůh) Syn Abrahama a otrokyně Hagar, bibl. praotec Izmaelitů, arab. kmenů žijících v Negevu a na Sínajském poloostrově. Abraham zplodil I. se svou egypt. otrokyní Hagar, když se ukázalo, že jeho právoplatná manželka Sára je neplodná. Když se však Sáře a Abrahamovi přes vysoký věk z božího rozhodnutí nečekaně narodil syn Izák, byl I. i se svou matkou vyhnán do pouště. V islámu byl I. rehabilitován a jako praotec Arabů v podstatě převzal roli Izáka.

Viz též: Ismá‘íl (JKI-I)

Dalibor Papoušek