Jansen, Cornelius Otto (JKI-K)

Jansen, Cornelius Otto (1585-1638) Nizozemský teolog. Studoval v Lovani a Paříži, působil v Lovani, od 1636 biskup v Ypres. Jeho hl. spis Augustinus (posmrtně ve formě závěti 1640) se zaměřoval na střet s pozdní scholastikou a protireformačními tendencemi římkat. teologie. Hlavním teol. tématem spisu je přirozenost člověka ve vztahu k boží milosti; Augustinovu nauku o milosti boží interpretoval podle nauky J. Kalvína a vyzvedal úlohu svobody vůle. Polem, na němž se svobodná vůle projevuje, je především mravnost, kterou u J. vyznačuje rigorismus. Boj proti jezuitskému fanatismu vedl k círk. zavržení J. spisu Augustinus (1642 Urban VIII. bulou In eminenti). Tento zásah podnítil ve Francii rychlý rozvoj jansenismu.

Břetislav Horyna