Ježíšova modlitba (JKI-K)

Ježíšova modlitba V pravoslaví krátká modlitba, nazývaná též růžencem pravoslavných: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!“ Její časté opakování pronášené jedním dechem a koncentrace na tlukot srdce má prohlubovat spiritualitu věřícího (hésychasmus, starec).

Helena Pavlincová