Jochanan ben Zakaj (JKI-J)

Jochanan ben Zakaj (1. stol.) Tanaita, žák Hilela Staršího, čestnými tituly též zv. „Světlo Izraele“, „Mohutný sloup“ a „Mocné kladivo“. Před žid. válkou (66-70) pravděpodobně studoval a pak učil v Jeruzalémě. Údajně předpověděl zničení Druhého chrámu. Během války s Římany patřil k umírněné straně, podařilo se mu opustit Jeruzalém a odejít k Vespasianovi, tehdy veliteli řím. vojsk. Od něho získal povolení ke zřízení školy v Javne, která se vyvinula v nové centrum rabín. Židovstva. Jsou mu připisována četná ustanovení (takanot), která přispěla po válce a zničení chrámu ke konsolidaci židovstva.

Bedřich Nosek