Javne (JKI-J)

Javne Město v Judeji, jižně od dnešního Tel Avivu. Pův. se nazývalo Javniel, doloženo již v bibli v době judského krále Uzijáše (769-733 př.n.l.) jako význ. obchodní středisko u tzv. Mořské cesty s vlastním přístavem. V helénistickém období se nazývalo Jamnia, za Hasmoneovců v něm nejprve převládalo řec. obyvatelstvo a teprve za vlády Alexandra Jannaea (řec. Iánnaios; 103-77 př.n.l.) v něm Židé dosáhli většiny. Po porážce žid. povstání 70 se J. stalo centrem rabínského Židovstva s nově konstituovaným sanhedrinem a školou zvanou Kerem Javne (Vinice Javne). Vůdčími osobnostmi obnovy žid. života byli Jochanan ben Zakaj a patriarcha Gamali’el II. Byla zde dokončena kanonizace bible a položeny základy k redakci kanonické Mišny.

Bedřich Nosek