Jose (Josef) bar Chanina (JKI-J)

Jose (Josef) bar Chanina (2. pol. 3. stol.) Palestinský amoraita, člen talmudické akademie v Tiberiadě, žák a přítel rabiho Jochanana ben Napachy. Působil jako soudce (dajan), ve svých rozhodnutích se snažil řešit problémy spíše kompromisem než přísným použitím litery zákona. Byl též vynikajícím kazatelem a zabýval se i agadou.

Bedřich Nosek