Kýros II. Starší (JKI-J)

Kýros II. Starší (per. Kuruš, hebr. Koreš) Král z dynastie Achaimenovců (559-530 př.n.l.), zakl. Perské říše. Kol. 550 př.n.l. se vymanil z médské moci a otevřel si tak cestu k rychlé expanzi. Již 546 př.n.l. porazil lýdského krále Kroisa (asi 560-546 př.n.l.) a ovládl Malou Asii. Za pomoci babylónských kněží dobyl 539 př.n.l. Babylón, čímž ukončil existenci Novobabylónské říše. V bibl. tradici je vyzdvihován především pro tolerantní náb. politiku, díky které se Židé mohli na základě jeho ediktu z 538 př.n.l. (2Pa 36, 22-23; Ezd 1, 1-4) vrátit z babylónského exilu do Palestiny a posléze obnovit jeruzalémský chrám (Ezd 6, 3-5). K. je jediným cizincem, kterému se z žid. strany dostalo přídomku Jahvův Pomazaný (mašiach Jahve, Iz 44, 28; 45, 1-4; mesiáš).

Dalibor Papoušek