Kach (JKI-J)

Kach Radikální sionistická polit. strana v Izraeli. Založil ji 1971 amer. rabín Me’ir Kahane (1932-1990) jako izr. odnož newyorské Ligy na obranu Židů. Název byl převzat z nápisu na emblému strany Irgun Cva’i Le’umi ze 40. let – Rak kach (Pouze tak). K. se od 1973 vcelku neúspěšně účastnila voleb do Knesetu pod hesly vytvoření Izraele řízeného halachou a rabínskými soudy (bejt din). Izr. Arabové by v tomto státním modelu měli statut pohanů s příslušnými omezeními, nebo by museli emigrovat. Palestinci by měli být z okupovaných území odsunuti a mešity Kubbat as-sachra a al-Aksá v Jeruzalémě asanovány. K. byla jakonkrajně pravicová izr. náb. strana známa svým šovinismem, polit. aktivismem, sklonem k násilí a netolerancí i k umírněnějším konceptům žid. fundamentalismu. Když byl Kahane 1990 v New Yorku zavražděn, do čela strany se postavil jeho syn Benjamin, který později založil ultraradikální hnutí Kahane chaj (Kahane stále žije). Byl zabit aktivistou Islámského džihádu (Hamás).

Miloš Mendel