Kalischer, Cvi Hirsch (JKI-J)

Kalischer, Cvi Hirsch (1795-1874) Rabín, předchůdce sionismu. Žil a působil v polské Toruni. Své celoživotní úsilí v rámci náb. myšlení věnoval prosazování myšlenky znovuosídlení Izraele. Podle jeho učení nedojde ke spáse Izraele náhle, zázračným božím zásahem, ale postupně s lidským přispěním. Vycházel z talmudického výroku, že „příchod mesiáše (tzn. spása Izraele) závisí pouze na návratu“. Výraz „návrat“ interpretoval nikoli ve smyslu pokání, ale jako návrat do Země izraelské (Erec Jisra’el). Ke spáse má podle něho dojít ve dvou fázích: návrat do Izraele a kultivace země, po níž bude následovat druhá, vyznačující se zázračným božím vystoupením. Své učení zachytil ve spise Drišat Cijon (Hledání Siónu, 1862).

Bedřich Nosek