Kaplan, Mordechaj Menachem (JKI-J)

Kaplan, Mordechaj Menachem (1881-1983) Rabín, filosof, zakl. rekonstrukcionistického hnutí v USA. 1909-1963 vyučoval na Jewish Theological Seminary v New Yorku. Ve 30. letech 20. stol. rozvinul ideologii rekonstrukcionismu, kterou publikoval ve spisech Judaism as Civilization (Judaismus jako civilizace, 1934) a Judaism without Supernaturalism (Judaismus bez nadpřirozena, 1958). K. hlásal radikální sekularizaci transcendentních prvků judaismu a jeho přeměnu v moderní víru zakotvenou ve světě. V tomto smyslu sestavil také rekonstrukcionistickou modlitební knihu Sabath Prayer Book, kterou ortodoxní rabíni dali do klatby (cherem) a která nebyla příznivě přijata ani K. přívrženci. I když K. svým novým pojetím judaismu pozitivně přispěl ke kulturní obnově amer. Židů, zůstal jeho vliv omezen na poměrně malou skupinu přívrženců.

Bedřich Nosek