cherem (JKI-J)

cherem (hebr. klatba; v době tanaitů se používal výraz niduj) Trest vyloučení ze společenství nebo zbavení určitých náb. práv a funkcí v tomto společenství. Ten, kdo byl postižen ch., nebyl např. počítán do minjanu, nebyl vyvoláván k četbě Tóry (alija) ap., dokud nevykonal předepsané pokání. Ch. mohla být příslušná osoba zbavena pouze rabínským soudem (bejt din). Ch. se v synagoze vyhlašoval nad svitkem Tóry za zvuku šofaru. Přítomní měli v rukou zapálené začerněné svíce, které při vyhlášení ch. zhášeli. Ch. postupně ztrácel na významu a od 19. stol. je jeho použití výjimečné.

Viz též: exkomunikace (JKI-K)

Bedřich Nosek