Karel Boromejský (JKI-K)

Karel Boromejský (Carlo Borromeo, 1538-1584) Ital. arcibiskup v Miláně, vůdce protireformace. Práv. vzdělání nabyl v Pavii. Díky svému strýci papeži Piovi IV. se stal kardinálem a arcibiskupem milánským. Podílel se na závěrečných pracích koncilu tridentského, zejm. při přípravě katechismu. Spolupracoval s jezuity a prostřednictvím nově zakládaných seminářů se staral o povznesení církve. Měl smysl i pro charitativní činnost (je patronem kongregace boromejek). Zemřel na mor, jímž se nakazil při ošetřování nemocných. Kanonizován 1610.

Pavel Spunar