Keduša (JKI-J)

Keduša (též kduša; hebr. svatost) Text vkládaný do různých částí modliteb, jehož ústředním slovem je svatý (hebr. kadoš). Nejznámější je trojdílná K., která se vkládá do třetího požehnání Amidy při jejím opakování. Jádrem této K. je trishagion cherubů z Iz 6, 3 (Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů; hebr. Kadoš kadoš kadoš ha-Šem cva’ot) a velebení ofanim z Ez 3, 12. Další formy K. jsou např. součástí přídavných modliteb (musaf) o šabatu a svátcích.

Bedřich Nosek