Květná neděle (JKI-K)

Květná neděle (lat. Dominica palmarum) Šestá neděle postní (rok církevní), při níž se slaví památka slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Byl vítán palmovými ratolestmi a nazýván králem izraelským. Na památku této události kněz světí před mší svatou kvetoucí větvičky, rozdává je mezi lid a potom koná procesí kolem kostela.

Pavel Spunar