procesí (JKI-K)

procesí (z lat. processio – postup, pochod) V římkat. církvi slavnostní nebo prosebný průvod v kostele nebo mimo něj, při němž věřící společnou modlitbou veřejně Boha velebí, děkují mu za dobrodiní a prosí ho za odvrácení všeho zlého. V čele p. se nese kříž na znamení, že Ježíš Kristus má být duch. vůdcem po celý život; za ním nesou ministranti korouhve, značící, že Kristus je vítězným vůdcem. P. bývá náležitě seřazeno (mládež, muži, kněz, ženy) a co do funkce se dělí na p. řádné (např. v den Božího těla) a mimořádné (dříve např. za odvrácení moru).

Pavel Spunar