Kyrios (JKI-K)

Kyrios (řec. Pán) Titul označující v helénistickém období božského i lidského vládce. V Septuagintě je užíván místo hebr. božího jména Jahve, opisovaného při hlasitém přednesu podobným hebr. výrazem Adonaj – Náš Pán. V Novém zákoně je titul K. spojován především s postavou Ježíše Krista. Ježíšův titul K. byl zřejmě misijně účinnější, neboť na rozdíl od jeho mesiášských titulů nevyžadoval znalost žid. kontextu. Vyhovoval i v žid. prostředí vzhledem k podobnosti s aram. proklamací Maranatha – Náš Pane, přijď.

Dalibor Papoušek