Adonaj (JKI-J)

Adonaj (hebr. Můj Pán; řec. Kyrios) Titul Boha Izraele užívaný náhradou za jméno Jahve, které není s odvoláním na příkaz Desatera (Ex 20, 7; Dt 5, 11) dovoleno vyslovit. Podle Mišny (Joma 6, 2) byl jedinou výjimkou svátek Jom kipur, kdy velekněz slavnostně pronášel jméno Jahve ve velesvatyni jeruzalémského chrámu. V bibl. textu masoreti pro snadnější liturg. užití připojili k psanému (ktiv) jménu Jahve, jehož výslovnost byla tabuizována, vokalizaci odpovídající čtenému (kre) titulu A. Křesťané pak omylem tuto vokalizaci spojili se jménem Jahve, čímž vzniklo již ve středověku chybné čtení Jehova. Mimo bohoslužebné užití v synagoze a při modlitbě se Židé obvykle vyhýbají i vyslovování titulu A. a nahrazují ho božím akronymem ha-Šem (hebr. Jméno).

Dalibor Papoušek