Lecha dodi (JKI-J)

Lecha dodi (hebr. Pojď, miláčku) Populární šabatová píseň, která je součástí liturgie Vítání šabatu (Kabalat šabat). Jejím autorem je Šlomo ben Moše ha-Levi Alkabec, švagr a učitel proslulého kabalisty Moše Cordovera. Sestává se z devíti slok, jejichž obsahem je oslava příchodu šabatu, přirovnávaného k nevěstě lidu Izraele. Počáteční písmena prvních osmi slok tvoří formou akrostichu jméno autora. Při zpěvu poslední sloky se věřící obracejí ke dveřím, aby tak symbolicky uvítali přicházející nevěstu šabat. Tento zvyk je podle některých vzpomínkou na dobu, kdy kabalisté v Safedu vycházeli uvítat šabat do volné přírody.

Bedřich Nosek