Alkabec, Šelomo ben Moše ha-Levi (JKI-J)

Alkabec, Šelomo ben Moše ha-Levi (asi 1505-1584) Kabalista, autor homileticko-mystických komentářů k bibli a synagogální poezie s mystickým obsahem. Studoval v Soluni (dnešní Řecko), 1529 se rozhodl odejít do Palestiny. Při svém putování se dostal do Nikopole (Adrianopole), kde se seznámil s Josefem Karem, autorem Šulchan aruchu. Společně zavedli zvyk nočních modliteb a studia Tóry o svátku Šavu’ot, který se později rozšířil jako Tikun lejl Šavu’ot. Kol. 1535 se usadil v Safedu, kde působil jako rabín a též vedl ješivu v Meronu. Jeho nejvýzn. žákem a později přítelem byl kabalista Moše Cordovero. Proslavil se písní Lecha dodi (Pojď, miláčku [vstříc šabatu]), která se ve všech synagogálních ritech stala součástí obřadu uvítání šabatu (Kabalat šabat).

Bedřich Nosek