Cordovero, Moše (JKI-J)

Cordovero, Moše (1522-1570) Žid. mystik. Narodil se a žil v galilejském Safedu, význ. středisku žid. kabaly 16. stol. Byl učitelem Jicchaka Lurii. Usiloval o systematické zpracování mystického učení knihy Zohar v díle Perdes rimonim (Sad granátových jablek), kde vykládá kabalistické učení o sefirách. Jeho kabalistický systém byl studován souběžně s luriánskou kabalou, která však většinou dostávala přednost. Na C. dílo navázal pražský kabalista Šabtaj Šeftl ben Akiva Horovic.

Vladimír Sadek