Luzzatto, Moše ben Chajim (JKI-J)

Luzzatto, Moše ben Chajim (akronym RaMChaL, 1707-1746) Básník a kabalista. Osvojil si tradiční žid. i všeobecné vzdělání, v Padově stál v čele skupiny, která se zabývala výklady mystické literatury. Poté, co tato skupina upadla do podezření ze sabatianismu a L. se začal domnívat, že se mu dostává mesiášských zjevení, musel se 1729 zodpovídat před benátským rabinátem. Když 1730 odvolal a zavázal se, že se již nebude zabývat studiem kabaly, byl ordinován rabínem. Útoky proti němu však neustaly a když byl dán 1735 do klatby (cherem), odešel přes Frankfurt nad Mohanem do Amsterdamu, kde působil v tamní portugalské obci jako učitel. 1743 se vystěhoval do Palestiny, kde v Aku zemřel na mor. Autor kabalistických a etických pojednání, kromě nich psal i divadelní hry a světskou i náb. poezii. Jeho liter. dílo, zvl. etický spis Mesilat ješarim (Stezka spravedlivých), přispělo ke vzniku moderní hebrejštiny.

Bedřich Nosek