Marie Magdalena (JKI-K)

Marie Magdalena (M. z Magdaly) Žena z okruhu Ježíšových žáků, která při něm zůstala až do jeho ukřižování. Mluví se o ní ve všech evangeliích, podle J 20 se jí zjevil vzkříšený Ježíš. Bývá ztotožňována s jinými osobami téhož jména.

Pavel Pokorný