Matka Tereza (JKI-K)

Matka Tereza (vl. jm. Agnes Ganxhe Bojaxhiu, 1910-1997) Řeholnice, která zasvětila život charitativní a sociální činnosti, zakl. kongregace. Narodila se ve Skopji v Makedonii v římkat. albánské menšině. 1928 odešla do Irska a v Rathfarnhamu u Dublinu vstoupila do řádu loretánek, který ji o rok později poslal na noviciát do indického Dárdžilingu. Při řeholním slibu přijala jméno Tereza. Dalších 17 let učila na střední škole v Kalkatě, 1946 absolvovala zdravotnický kurs a začala pracovat mezi chudými. 1950 založila kongregaci Misionářky lásky a v chudinských čtvrtích Kalkaty působila do konce svého života; budovala školy, nemocnice a útulky pro sirotky, opuštěné a umírající. Na znamení solidarity s chudými se oblékala do bílého sárí. 1979 obdržela Nobelovu cenu za mír. V říjnu 2003 byla Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou (beatifikace), 2016 za svatou (kanonizace).

Helena Pavlincová