beatifikace (JKI-K)

beatifikace (z lat. beatus – blahoslavený, facio – činím) Prohlášení zemřelého člena římkat. církve za blahoslaveného (beatus) na základě schválení jeho veřejného kultu v dané círk. provincii, diecézi nebo řeholním řádu.

Viz též: kanonizace, kult svatých

Dalibor Papoušek