Matouš evangelista (JKI-K)

Matouš evangelista Tradiční jméno autora v pořadí prvního nz. evangelia. M.e. byl podle tradice totožný s celníkem Matoušem (Mt 9, 9), žákem Ježíše, který se v jiných evangeliích nazývá Lévi. Podle pozdější tradice působil M. v Arábii a Etiopii. Většina těchto údajů má potvrdit zakotvení M. evangelia v apoštolské generaci.

Pavel Pokorný