Moáb (JKI-J)

Moáb Území východně od Jordánu a Mrtvého moře, sousedící na severu s Amónem a na jihu s Edómem. Moábci vytvořili stát ještě před vznikem království v Izraeli. Za Davida však byli podrobeni a zavázáni tributem. V pol. 9. stol. př.n.l. se moábský král Méša vymanil z izr. područí a dovedl M. k největšímu rozkvětu (Méšova stéla). Po vzestupu Asýrie však M. ztratil samostatnost a nakonec se stal součástí království Nabatejců. Podle bibl. podání (Gn 19, 30-38) vzešel eponymní praotec Moábců z incestního spojení Lota a jeho starší dcery (hebr. mo’av – [zplozený] z mého otce).

Dalibor Papoušek