Amón (JKI-J)

Amón Aram. kmen sídlící vých. od Jordánu a sev. od Moábu. Jako bezprostřední soused vznikajícího Izraele se v Zajordání usazoval od 13. stol. př.n.l. a postupně vytvořil království s centrem v Rabat-amón (dnešní Ammán v Jordánsku). Většina zpráv o A. pochází z hebr. bible, která se však k A. jako náb. nepříteli staví se značnou nevraživostí. Podle bibl. genealogie (Gn 19,30-38) byl praotcem A. Ben-amí (hebr. syn mého příbuzného) vzešlý z krvesmilného spojení Lota s jeho mladší dcerou.

Dalibor Papoušek